Przyspieszenie prac nad szczepionk&… – Information Centre – Research & Innovation

Opracowanie nowej szczepionki to długi i złożony proces. Jednak jak pokazuje trwająca obecnie globalna pandemia, nie ma czasu do stracenia. To dlatego zespół finansowanych przez UE naukowców uruchomił platformę, która oferuje usługi, wsparcie i szkolenia oraz możliwości nawiązywania współpracy, żeby przyspieszyć prace nad potrzebnymi szczepionkami, w tym szczepionką przeciw COVID-19.


Image

© Kadmy, #94355258, 2018. supply: inventory.adobe.com

Jeśli chodzi o zapobieganie chorobom, nie ma nic lepszego niż skuteczna szczepionka. Niestety, opracowanie nowej szczepionki to długi i złożony proces, z czego wiele osób zdało sobie sprawę dopiero podczas pandemii COVID-19. 

Co ważne, badania nad skuteczną szczepionką nie mogą być prowadzone w ukryciu – taki proces wymaga współpracy międzynarodowej, tworzenia partnerstw publiczno-prywatnych oraz dzielenia się zasobami i wiedzą. W Europie takie działania prowadzone są m.in. w ramach TRANSVAC2 – finansowanego przez UE projektu koordynowanego przez organizację European Vaccine Initiative (EVI), którego celem jest przyspieszenie prac nad szczepionkami.

„Projekt TRANSVAC2 wspiera opracowywanie innowacyjnych szczepionek profilaktycznych i terapeutycznych zarówno dla ludzi, jak i dla zwierząt”, mówi Hilde Depraetere, dyrektor zarządzająca w EVI. „W ten sposób chcemy nie tylko reagować na pilne wyzwania związane z ochroną zdrowia, takie jak pandemia COVID-19, ale także sprawić, by Europa stała się światowym liderem w dziedzinie badań i rozwoju w zakresie szczepionek”.

Usługi, wsparcie, współpraca oraz szkolenia 

Aby usprawnić proces opracowywania szczepionek, zespół projektu TRANSVAC2 oferuje szeroki zakres usług na wszystkich etapach prac – większość z nich jest dostępna za darmo. Uzupełnieniem dla usług są wspólne działania badawcze prowadzone przez partnerów konsorcjum.

„Te inicjatywy koncentrują się głównie na udoskonalaniu adiuwantów, testów predykcyjnych i metod biologii systemowej”, dodaje Depraetere. „Ich celem jest uzupełnienie wszelkich luk w wiedzy na temat procesu tworzenia szczepionek, a także ulepszenie świadczonych usług”.

Projekt TRANSVAC2 oferuje również szereg możliwości w zakresie nawiązywania współpracy. Jedną z nich jest udostępnianie instytucjom partnerskim zbiorów standardowych próbek. „Dzięki dzieleniu się różnymi próbkami pochodzenia zwierzęcego w ramach naszego biobanku przyczyniamy się do zmniejszania liczby zwierząt wykorzystywanych do badań
naukowych”, wyjaśnia Depraetere

Kolejnym osiągnięciem projektu TRANSVAC2 jest zorganizowanie 14 modułów szkoleniowych poświęconych pracom badawczo-rozwojowym w zakresie szczepionek w różnych wiodących europejskich ośrodkach badawczych. „Celem tej inicjatywy jest szkolenie naukowców w dziedzinie badań
i rozwoju w zakresie szczepionek, aby zagwarantować Europie utrzymanie pozycji lidera w tym obszarze”, mówi Depraetere. „Do tej pory przeszkoliliśmy ponad 100 naukowców z takich tematów jak nauka analityczna, badania kliniczne i opracowywanie procesów oraz kwestie regulacyjne”.

Specjalne wsparcie na rzecz badań i rozwoju w zakresie szczepionek i jego nowy cel – szczepionka przeciw COVID-19

To unikalne połączenie usług, wsparcia, współpracy i szkoleń
okazało się strzałem w dziesiątkę. W ciągu pierwszych trzech lat od rozpoczęcia projektu TRANSVAC2 z 38 usług skorzystali naukowcy realizujący 23 projekty zgłoszone przez MśP i ośrodki badawcze z Europy, Ameryki Południowej i Ameryki Północnej, poświęcone badaniom nad różnymi rodzajami chorób, w tym chorobami wywoływanymi przez bakterie, pasożyty i wirusy, chorobami alergicznymi czy onkologicznymi. Najnowszym celem badań jest SARS-CoV-2.

Jak tłumaczy Depraetere, ogromne wyzwanie, jakim jest pandemia COVID-19, zwiększyło presję na tworzenie odpowiednich narzędzi do kontrolowania i zwalczania tej choroby. „Szczepionki mogą skutecznie i z wyprzedzeniem spłaszczyć krzywą zakażeń, czego nie da się osiągnąć samym leczeniem”,mówi. „Jest tylko jeden poważny problem: bardzo często szczepionka jest dostępna zbyt późno, by pomóc w zwalczaniu tej fali zakażeń, z którą musimy sobie radzić w danym momencie”.

W celu wsparcia globalnych wysiłków na rzecz przyspieszenia opracowania szczepionki zespół projektu TRANSVAC2 opublikował specjalne zaproszenie do składania wniosków dotyczących projektów poświęconych szczepionce przeciw COVID-19. Osiem wybranych grup badawczych reprezentujących MśP i instytucje publiczne – skupionych na szybkim opracowaniu szczepionki przeciw COVID-19 – uzyska możliwość skorzystania z 31 usług w ramach projektu: od wsparcia podczas prac nad poszukiwaniem antygenu po pomoc podczas badań
przedklinicznych i klinicznych. Zespół projektu TRANSVAC2 ma nadzieję, że dzięki temu szczepionka przeciw COVID-19 powstanie dużo szybciej.

Proces opracowania szczepionki trwa zazwyczaj wiele lat i wymaga zastosowania różnych platform technologicznych, do których przeważnie nie mają dostępu pojedyncze ośrodki badawcze”, podsumowuje Depraetere. „Szybki postęp w kierunku tworzenia skutecznych szczepionek uda się osiągnąć jedynie dzięki wspólnym i skoordynowanym działaniom w Europie i na całym świecie, a projekt TRANSVAC2 jest idealnie przygotowany do tego, by odpowiedzieć na to wyzwanie”. Na realizację tego specjalnego wsparcia na rzecz badań i rozwoju w zakresie szczepionki przeciw COVID-19 Unia Europejska, w porozumieniu z państwami członkowskimi, przeznaczyła dodatkowe środki finansowe w wysokości 4 mln EUR.

Next Post

The HT Bt mess needs to be cleaned up swiftly

An post titled “HTBT issue: We should embrace seed technologies but not by unlawful means” appeared in The Hindu Small business Line on July 24. It is important to set some of the details straight and address the critical issue of unlawful cultivation of HT Bt cotton. Bt1 Cotton was […]