Kharif sowing jumps by more than 100% to 316 lakh hectares

As the South-West monsoon covers the complete region 12 times prior to usual day, farmers planted a whopping 315.63 lakh hectares (lh), far more than double of the 154.fifty three lh included in the corresponding 7 days very last year, according to kharif sowing info launched by the Agriculture Ministry on Friday.

Highest boost was recorded in oilseeds and pulses planting. Whilst the region beneath oilseeds improved to eighty three.31 lh, far more than 5 periods than thirteen.32 lh included in the exact same 7 days in the earlier time, the pulses acreage far more than tripled to 19.forty lh

Read More

Wydajny i niskoemisyjny piec do wypalania ceramiki – Information Centre – Research & Innovation

Przemysł ceramiczny odpowiada za emisję znacznych ilości gazów cieplarnianych do atmosfery. W celu zmniejszenia dużego śladu węglowego tego sektora, zespół finansowanych przez UE badaczy i programistów wykorzystał symulację, technologię i testy, aby na ich podstawie opracować bardziej efektywny energetycznie piec do wypalania ceramiki. Dzięki temu powstał nowoczesny, niskoemisyjny piec, który zużywa mniej energii i oferuje niższe koszty operacyjne.